Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Monitorowanie aktywności ANCA-zależnych układowych zapaleń naczyń: wybrane skale oraz parametry laboratoryjne

Monitorowanie aktywności ANCA-zależnych układowych zapaleń naczyń: wybrane skale oraz parametry laboratoryjne

ANCA-zależne UZN (AAV) są martwiczymi zapaleniami naczyń z obecnością skąpych nacieków immunologicznych.

Pacjenci duchy w kolejce

Pacjenci duchy w kolejce

poll 763 comment 29

Czy za niestawienie się pacjenta na wizytę do lekarza, bez podania bardzo ważnej przyczyny, powinny zostać wprowadzone kary?