Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Skład izotopowy mineralnych i leczniczych wód butelkowanych Polski: analiza porównawcza w świetle parametrów jakościowych i przyrodniczych

Skład izotopowy mineralnych i leczniczych wód butelkowanych Polski: analiza porównawcza w świetle parametrów jakościowych i przyrodniczych

Na tle naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych pod względem właściwości fizykochemicznych odznaczają się wody lecznicze.

Gdy lekarz płaci za zlecane badania...

Gdy lekarz płaci za zlecane badania...

poll 900 comment 16

Czy lekarz na kontrakcie powinien płacić ze swojej puli za badania zlecane pacjentom?